Ada Parsel Nedir?

Pek çok kişi kadastro ve tapu ile alakalı terimleri merak etmektedir. Ada parsel de çok merak edilen terimler arasında yer almaktadır. Çeşitli yollar ile çevrilmiş imar planlarının olduğu demiryolu, sokak, meydan ya da cadde gibi unsurların bir arada olduğu kavrama parsel denmektedir. Tüm bu kavramların bir arada olduğu topluluğa ise ada parsel denmektedir. Aslında parselin tam anlamı yasalara göre belli bir sınırdan ayrılmış ve sınırlandırılmış olan arazi anlamına gelmektedir. Bir parsele ait bir ya da daha fazla mülk sahibi bulunabilmektedir. Ada parsel nedir? sorusunu soranlar kadastro parseli ve imar parselini birbirine karıştırmaktadır. Parseller kadastro ve imar parseli olarak ikiye ayrılmaktadır. Aşağıda parsellerin türlerine ait tüm detaylar yer almaktadır.

Kadastro Parseli Nedir?

3194 sayılı imar kanunu gereğince mülkiyeti tescilli olan parseller kadastro parseli anlamını taşımaktadır. Kimsenin mülkü olmayan alanlar kadastro parseli anlamına gelmektedir. Ne zaman ki kadastro parselinde herhangi bir imar uygulamasına gidilir ise o zaman bu parselin adı imar parseli adını taşımaktadır. Ada parsel nedir? diye sorulacak olursa kadastro parseli de ada olarak değerlendirilebilmektedir. Yine pek çok parselin ( kadastro ) bir araya gelmesi ada parselini oluşturabilmektedir.

İmar Parseli Nedir?

İmar planlarına göre düzenlemesi yapılmış ve inşasına başlanmış olan parsellere ise imar parseli adı verilmektedir. Kadastro parsellerinde gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra inşa yapılabilmesi için ortaya çıkan alanlar da bu isim ile nitelendirilmektedir.
Ada parsel nedir? sorusunu soranlar aynı zamanda ada parsellere ya da parsellere ait temel unsurlar hakkında da bilgi sahibi olabilmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda parsellere ve ada parsellere ait temel unsurlara yer verilmiştir.

Ada Parsellerin Temel Unsurları

Ada parsellere ya da parsellere ait pek çok temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar parsellerin hesaplanmasında, numaralanmasında ya da büyüklüklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Parsel Derinliği

Bir araziye ait arka ya da ön cephe hattının arasında bulunan mesafelere parsel derinliği denmektedir. Ön cephe hattından arka cephe hattının noktalarına indirilen ve bu hatlardan uzanan dik uzunlukların ortalaması parsel derinliğini vermektedir.

Parsel Numarası
Ada parsellerde bulunan her bir parsele ya da adaya birden başlayıp verilen numaralara parsel numarası denmektedir. Parsel numaraları Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından belirlenmektedir.

Parsel Genişlikleri

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin ticaret ya da ikamet bölgeleri için belirlemiş olduğu ölçülerdir. Parsel genişlikleri ve derinlikleri Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin almış olduğu karar doğrultusunda nizami olmak durumundadır. Sanayi bölgeleri, ticaret bölgeleri ve ikamet bölgeleri için parsel genişlikleri değişiklik göstermektedir.

Parsel Büyüklüklerinin Belirlenmesi

İmar yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca belli genişlikler ve derinlikler belirlenmiştir. Bu genişlikler ve derinlikler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

• Ticaret ve ikamet bölgelerinde 4 katlı binalarda bitişik nizam var ise 6 metreden, blok başlarında 6 metreden, ayrık nizamda ise yan bahçeler toplamı 6 metreden az olamamaktadır.

• 9 katlı binalarda 9. kat dahil olmak üzere bitişik nizamda, yan bahçe ölçüleri toplamında ve ayrık nizamda 9 metreden az olamamaktadır.

• 10 veya daha fazla katlı binalarda ise bitişik nizamda, yan bahçe dahil olmak üzere ve blok başlarında 12 metreden az olamamaktadır.

• Sanayi bölgelerinde ise bu ölçü Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin belirlemiş olduğu ölçü dahilinde 30 metreden az olamamaktadır.

• Yalnız tek kattan oluşan dükkan, küçük sanayi ya da ticaret bölgelerinde ise ön bahçesiz nizam 5 metre, sanayi bölgesinde ise 30 metreden az olamamaktadır.

Yapılan Yorumlar