Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Her apartmanın düzeninin sağlanması ve belli işlerin düzene sokulabilmesi için görev üstlenen kişiler bulunmaktadır. Bir apartmanın bu düzenini sağlayan ve görevleri üstlenen kişiye apartman yöneticisi denmektedir. Elbette düzenin sağlanması, işlerin aksamaması ve sorunların yaşanmaması için de apartman yöneticisinin görevleri bulunmaktadır. Görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getiren yöneticiler, genellikle devamlı olarak bu görevi yerine getirmeye devam etmektedir. Ancak; taşınma ya da devir gibi durumlarda karar defterine işlenecek şekilde apartman sakinleri tarafından oylama yapılarak yeni bir yönetici seçilmektedir. Yeni seçilen yönetici de bu karar ile birlikte karar defterine işlenmektedir. Yöneticinin görevi, kendisi bırakmak isteyene kadar ya da apartman sakinlerinin oyları sonucunda görevi sonlandırılana dek devam etmektedir. Kanun önünde de belli görevleri bulunan apartman yöneticisinin görevleri ve detayları ise aşağıda yer almaktadır.

Yönetici Hangi Görevleri Yerine Getirir?

  • Apartman yöneticisi, apartman sakinlerinin almış olduğu kararlar neticesinde genel işlerin yürütülmesi ile ilgilenmektedir.
  • Bina içi ya da dışında meydana gelen hasarların onarımı konusunda gerekli toplantıların düzenlenmesi, toplanan bütçe ile hasarların düzeltilmesi gibi faktörlerden sorumludur.
  • Apartman aidatlarının toplanması, apartmanın bakım ve temizliğinin yapılması, asansör bakımı, kalorifer kazanı sorunları gibi binaya ait olan tüm işler yöneticinin sorumluluğundadır.
  • Bunların yanında apartman yöneticisinin görevleri arasında bir diğer önemli nokta, onarım yapılması gerektiğinde gerekli bütçenin toplanması ve toplanan bütçenin korunması da yer almaktadır.
  • Toplanan aidatlar yönetici sorumluluğundadır ve yönetici gerektiğinde bu tutarları banka hesabına yatırmakla da mükelleftir.
  • Apartman yöneticilerinin belli bir gelir gider defterine sahip olması ve her yılın sonunda bu defteri notere tasdik ettirmesi gerekmektedir.
  • Defter tutmak her yönetici için zorunludur ve defterin tutulması da yine sadece yöneticinin yetkileri arasında yer almaktadır.
  • Apartman yöneticisinin görevleri arasında bir diğer husus da apartmanın güvenliğinin sağlanmasıdır. Güvenlik kameraları, yangın sistemi, sığınak yapımı gibi pek çok faktörün sağlanmasında da yine kat maliklerinin kararı ile yönetici sorumludur.
  • Yöneticinin bir diğer görevi, apartmana ait gelir ve giderlerin yazılması, sınıflandırılması yer almaktadır. Giderlere ait tüm faturaları da yine apartman yöneticisi dosyalamak ile mükelleftir.
  • Apartman aidatları toplanırken, yönetici tarafından her kat malikine makbuz kesilmesi gerekmektedir. Kesilen makbuz ile hesap düzenlemesi yapılmakta aynı zamanda kat maliklerinin de hakları koruma altına alınmaktadır.

Görüldüğü gibi apartman yöneticisinin görevleri oldukça fazladır. Apartmanlarda yöneticinin yanı sıra bir de yardımcı ataması yapılmaktadır. Yönetici yardımcısı, yöneticinin apartmanda bulunmadığı zamanlarda yöneticinin görevlerini devam ettirmek ile yükümlüdür. Vekil yönetici olarak görevini sürdürmeye devam etmektedir. Aynı zamanda yöneticiye de üstlenmiş olduğu görevler konusunda yardımcı olmakta, gerekli desteği de sağlamaktadır.

Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

Apartman yöneticisi, kat malikleri tarafından oylama ile seçilmektedir. Adaylar oylamaya sunulur ve oy çokluğu ile kazanan kişi de apartman yöneticisi olarak karar defterine işlenmektedir. Karar defterinde yeni bir yönetici kararı alınmadıkça o kişi yöneticilik görevini sürdürmektedir. Yönetici değişikliği olduğu takdirde eski yönetici tüm aidatları, dosyaları, karar defterini ve makbuzları iade etmek ile mükelleftir. Apartman yöneticisinin görevleri kanun nezdinde de geçerlidir. Bağlayıcılığı aşırı olarak sayılmasa da maddeler halinde görev düzenlemesi sağlanmıştır. Tüm yöneticilerin de yine bu kurallara uygun olarak davranması ve kat maliklerinin haklarını koruması gerekmektedir. Bir diğer faktör de kasada bulunan paranın hesabının kat maliklerine her ay düzenli olarak verilmesi gerektiği yönündedir.

Yapılan Yorumlar