İmar Durumu Ada Ne Demek?

İmar durumu ada ne demek? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Türkiye’de tapu ya da kadastro işleri ile uğraşmak zorunda kalan kişiler pek çok terim ile karşı karşıya kalmaktadır. İmar durumu ada da imar durumunun bir ada üzerinde nasıl ve ne şekilde olması gerektiğini gösteren belgeye denmektedir. Arsa üzerinde yol, cadde, akarsu ya da farklı komşu arsaların bulunduğu bu belge, yetkililer tarafından çizilmektedir. İmar durumu adanın sınırları ve etrafında neler olduğu ise görülebilir şekilde tasarlanmaktadır. Bu belgede genellikle imarlı olan arsanın nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğine ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.

İskan Sınırı

İskan sınırı, bir imar planında inşa yapılabilecek ve yapılamayacak alanları sınırlandırmaktadır. Kişilerin ya da kurumların bu harita üzerinde hangi bölgelere bina dikebileceği bu planlar sayesinde bilinebilmektedir.

İmar Durumu

İmar durumu ada ne demek sorusunu soran kişiler diğer bilgilerden de yararlanmaktadır. İmar durumu da bu konu ile yakından alakalı olan terimlerden biridir. Mevzubahis arsanın hangi alanlarında bina yer alabileceği ya da hangi alanlara bina yapılamayacağının belli olduğu belge bu anlama gelmektedir. Arsaların imar durumları bu belge üzerinden sorgulanmakta ve doğrulanmaktadır. Bu belge ile valilikler ya da belediyeler uğraşmaktadır. Bu belgede daha çok teknik şartlara dayanılmaktadır. Usule göre yapılması gereken binanın nasıl özellikler taşıması gerektiği, düzenleri, yoğunlukları, hangi yolların geçeceğini ya da çevrede köprü gibi faktörlerin olup olmadığının belirlenmesinde oldukça etkilidir. Boyutlar ve sınırlar da yine bu belge üzerinde yer alan diğer faktörler arasında yer almaktadır.

İmar Durumunun Yararları

* Bu belge sayesinde imarın ne şekilde olacağı, kat sayısı, yapısı ya da diğer faktörleri kolaylıkla görülebilmektedir. Ne amaç için kullanılacağı da yine bu belgede yer almaktadır.
* Yapılanma koşulları da yine belge üzerinde yer alan diğer faktörlerden biridir.
* Teknik şartlara göre yapılması gereken imarlar ile ilgili detaylı bilgiler sunulmaktadır.
* İmarın kaç metre kare genişlikte olacağı, binanın yapısal özellikleri ve mesafeler yine bunun sayesinde tespit edilebilmektedir.
* Bir diğer faktör ise bahçe mesafeleridir. İmar durumu ada ne demek sorusuna yanıt arayan kişiler atnı zamanda bu faktörleri de değerlendirebilme lüksüne sahiptir.
* Yol ve arsanın ön ve arka tarafında kalan boşluklar yine bu belge sayesinde görülebilmektedir.

Konut İmarı Öğrenme

İmar durumunu öğrenmek oldukça kolaydır. Tapu sahiplerinin kendi arsalarının imarlı olup olmadığını öğrenebilmeleri için tapu ve kimlikleri ile bağlı oldukları belediyeye gitmeleri yeterlidir. İmar durumu ada ne demek sorusuna cevap arayanlar genellikle kendi arsalarının imar durumunu öğrenmek için de arayışlara girmektedir. Kişilerin kendi arsalar için uyması gereken adımlar bu şekildedir ancak; başkasına ait bir imarı sorgulamak için mülk sahibi ile birlikte hareket etmek gerekmektedir. Özellikle satın alınması istenen arsalar için genellikle müşteriler bu yolu denemektedir. Mülk sahibi olmadan yapılmak istenen sorgulamalarda belediyeler sorun çıkarabilmektedir. Bu nedenle mülk sahibi de tapusu ve kimliği ile birlikte müşteri eşliğinde belediyeye giderek gerekli sorgulamaları sağlayabilmektedir. İmar sorgulaması yapabilmek için kişilerin belediyeye vermesi gereken dilekçenin örneği ise aşağıda yer almaktadır.

İmar Durumu Öğrenme Dilekçe Örneği

……… BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………/İSTANBUL
…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.
EK:
– Tapu (aslı)
– Çap (aslı)
– Vekaletname

İsim – Tarih – İmza
…………………………

ADRES:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Yapılan Yorumlar