Kira Kontratı Örneği

Kira kontratı, bir mülkü kiralayan ve kiraya veren kişiler arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme her iki tarafın da haklarını koruma altına almaktadır. Kira sözleşmelerinde pek çok bilgiye yer verilmektedir. Bunların başında kiracı ve ev sahibinin adı soyadı, depozito tutarı, adres, tc kimlik numarası, kiralanan konutun adresi, kiracıya ait iletişim numaraları gibi pek çok bilgi yer almaktadır. Bu bilgiler tam ve eksiksiz olacak şekilde doldurulmalı ve kiracı da ev sahibi de mağdur edilmemelidir. Kira kontratı örneği kırtasiyelerden temin edilebileceği gibi, pdf olarak internetten de indirilebilmektedir. Kira kontratı yapılmadan sağlanan kiralama işlemlerinde her iki taraf da hak iddia edememektedir. Bu nedenle kira kontratının kanun önünde daima bağlayıcılığı bulunmaktadır.

Kira Kontratı Nasıl Hazırlanır?

Kira kontratının hazırlanması oldukça kolaydır. Kiralayan ve kiraya veren her iki tarafın da hazırlama işlemi esnasında bir arada bulunması mümkün olabilirken, bir taraf hazırlayıp diğer tarafa imzalata da bilmektedir. Bu nedenle kanuni bir zorunluluk bu aşamada bulunmamaktadır. Bir diğer faktör ise kira kontratının daha da yasal olabilmesi için noter onaylı olması ya da avukat huzurunda hazırlanması şeklindedir. Hukuk insanlarının ekleyeceği maddeler ile kontrat daha da sağlam bir hale gelmektedir. Noter onaylı kira kontratı örneği de yine internet üzerinde pek çok sitede yer almaktadır.

Kırtasiyelerden temin edilecek 2 adet kira kontratının da doldurulması gerekmektedir. 4 sayfadan oluşan kira kontratında kiralayanın adı, soyadı, ikametgah adresi, tc kimlik numarası ve cep telefonu numarası yazılmalıdır. Kiraya veren kişiye ait aynı bilgiler de yine mülk sahibine ait alana düzenli ve doğru bir şekilde yazılmalıdır. Kira kontratı hazırlanırken depozito alınıp alınmayacağı, depozito tutarı, 1 yıllık kira bedeli ve aylık kira bedeli gibi unsurlar da yine uygun olan yerlere yazılmalıdır. Kontratta ek maddeler için de yer alan bir sayfa bulunmaktadır. Bu alana kiracı veya mülk sahibi istediği diğer maddeleri de ekleme hakkına sahiptir.

Kira kontratı örneği incelendiğinde bu maddelerin yerleri ve detayları da görülebilmektedir. Bunun yanı sıra, kira kontratının en arka sayfasında bir çizelge yer almaktadır. Bu alanda elden verilen kira için her ay kira tarihinde ev sahibi tarafından miktarın alındığına dair imza işlemi gerçekleştirilmektedir. Genellikle banka hesabına yatırılan kira tutarı, bazı ev sahipleri tarafından elden de talep edilebilmektedir.

Kira Kontratı Ne Zaman Dolar?

Kira kontratları genellikle 1 yıl üzerinden yapılmaktadır. Ancak; taraflar kendi aralarında karar verdikleri takdirde daha uzun süreli olarak da gerçekleştirebilmektedir. 3 yıl ya da daha uzun süreli kira kontratı örneği de yine internet üzerinden pdf formatında temin edilebilmektedir. Kişiler kontratı yaptıktan sonra 1 yıl dolmadan çıkmak durumunda kaldığı takdirde ev sahibine en az 15 gün önceden bildirmek ile mükelleftir. Bu durum da ev sahibinin haklarını korumaktadır. Ya da ev sahibi ansızın kişinin evden çıkmasını emrettiği takdirde kira kontratında yazılı bir süre bulunuyor ise kiracının hakları koruma altına alınmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bir kişi 1 yılı aşkın süredir aynı meskende ikamet ediyor ise, 1 yıllık kontrat süresi dolduktan sonra kontratını yenilemelidir. Kanunen yenilenmeyen kontratta 2. yıl hayız olan bilgiler geçerliliğini korumaktadır. Her iki tarafın da kanunen korunabilmesi için kontratın usulüne uygun olması ve tüm maddelerin açık ve anlaşılır bir şekilde yazılması gerekmektedir. Mümkün ise sözleşme yapılacağı zaman sağlıklı olması için kira kontratı örneği incelenerek yapılmalıdır.

Yapılan Yorumlar