Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiracı ve ev sahibi ilişkileri de kanunun bir konusu halindedir. Ev sahibi ve kiracı arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle de pek çok farklı dava açılabilmektedir. Ancak; kanunen yapılan değişiklikler ile genellikle kiracının tarafı daha çok tutulmaktadır. Görülen davalar sonucunda da genellikle kanun kiracıdan yana olmuştur. Kiracı hakları olduğu kadar elbette ev sahibinin de hakları bulunmaktadır. Bu nedenle de her iki taraf da doğabilecek olumsuzluklara karşı yasalar tarafından koruma altına alınmıştır. Kiracıların bir mülkü kiralamalarından itibaren ev sahibine karşı bulunan hakları aşağıda yer almaktadır.

Kiracının Hakları Nelerdir?

• Kiracı ve ev sahibi arasında kira kontratı yapılmaktadır. Kiracı ile ev sahibi arasında yapılan bu kontrat süreli olabileceği gibi süresiz de olabilmektedir. Ancak; genellikle sözleşmeler 1 yıllık olacak şekilde imzalanmaktadır. 1 yıllık süresi dolmadan ev sahibi bir sebep göstererek kiracıyı evden çıkarma lüksüne sahip değildir. Bu nedenle kanun önünde kiracı hakları arasında en büyük faktör süresi dolmayan kontrattır.
• Kiralanan mülkte, kiracının rahatsız olduğu bir ayıp var ise, kiracı bunun halledilebilmesi için ev sahibinden ricada bulunabilmektedir. Ricada bulunduğu halde ev sahibi ayıbın halledilmesi için yanaşmıyor ise, ayıbı kendisi halledip ev sahibine ödeyeceği kiradan kendisi düşme hakkına da sahiptir.
• Kiracı, kiralamış olduğu mülkü başkasına kiraya verebilme hakkına sahiptir. Hatta evin bir ya da birden fazla odasını da kısmi olarak kiralayabilmektedir. Kiracı hakları arasında kişilerin bilmediği en önemli noktalardan biri de bu husustur.
• Kiracılar kontrat yaparken evde bulunan demirbaşları kontrata yazmak ve onaylamak durumundadır. Ev sahibine verilen depozitodan da konuttan ayrılırken demirbaşlarda herhangi bir hasar olması durumunda gereken ödemeyi yapmak durumundadır.
• Depozito isteği ev sahibinin talebine göre değişiklik gösterebilmektedir ancak; kiracı eve ya da demirbaşlara zarar vermediği takdirde depozitosunu tam ve eksiksiz olarak alma hakkına da sahiptir.
• Kiracı evden ayrılıp farklı bir konuta taşınmaya karar verdiğinde en az 1 ay öncesinden taşınacağını ev sahibine bildirmek durumundadır.
• Kiracı, kiralamış olduğu mülkte belli sorunlar yaşıyor ise ve mülk sahibi de bu sorunları gidermiyor ise; kiracı bunları sebep göstererek kontrat süresi dolmadan evden çıkma hakkına sahiptir.
• Kiracının hakları arasında bir diğer nokta ise, apartman yöneticiliğidir. Apartman yöneticileri genellikle apartmanda bulunan mülk sahiplerinden seçilmektedir. Kiracının ev sahibi kiracı için vekalet verdiği takdirde kiracı yöneticilik yapabilmektedir.
Tüm bunların yanında kiracının hakları bulunduğu kadar, ev sahibinin de kanun önünde belli hakları bulunmaktadır. Ev sahibinin hakları da aşağıda sıralanmıştır.

Ev Sahibinin Hakları

• Ev sahibi kiraya vermiş olduğu mülke ait giderlerin karşılanmasından sorumludur. Gelir vergisi, asansör arızaları ya da demirbaşlara ait hasarlardan tamamen ev sahibi sorumludur.
• Ev sahibinin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise kiracının haklarını korumasıdır. Aksi takdirde kiracı kendine ait hakları kullanma konusunda özgürdür.
• Evde bulunan demirbaşların zarar görmesi durumunda ev sahibi almış olduğu depozitodan kesinti yapma hakkına sahiptir.
• Ev sahibi, kiracıyı rahatsız edemez. Kiracı belli bir tutar vererek evi ya da ticarethaneyi kendisi için kiralamış bulunmaktadır. Bu nedenle de ev sahibi kiraya vermiş olduğu mülke müdahalede bulunamamaktadır.
• Son olarak ev sahibi, kontratı dolan kiracısını 1 ay önceden ihtarname çekerek çıkarma hakkına sahiptir. Ancak; ihtarname çekmediği ve kontratı yenilemediği sürece önceki yıl yapılan kira kontratı aynı şekilde geçerliliğini sürdürmektedir.

Yapılan Yorumlar