Mücavir Alan Nedir?

Mücavir alan belediyelere ait sınırların dışında kalan alanlara verilen addır. Bu alanların mücavir alan olarak değerlendirilmesinin sebebi ise, imarsız kentleşmelerin denetlenmesinin sağlanabilmesidir. Bu alanlar belediye sınırı dışında kalsa da sürekli olarak gözetim altında tutulmaktadır. Köyler, kasabalar da mücavir alan olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak; herhangi bir mücavir alan belediyenin sınırları dahiline girerse o alan mücavir alan olmaktan çıkmaktadır. Mücavir alanların iller için önemi çok büyüktür. Köylerden ya da diğer illerden göçlerin oluşması nedeniyle pek çok mücavir alana inşaat yapılmakta ve konutlar dikilmektedir. Belediyeler de bu durumun önüne geçebilmek için bu alanları koruma altına almakta ve sürekli olarak denetlemektedir.
Mücavir alanlara konut dikildiği takdirde bu alanlardan çıkmak için belli bir süre verilmektedir. Kişiler bu süreye riayet etmediği takdirde ceza kanununa göre para ya da hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra mücavir alan içine zaten konut dikmek ya da inşaat yapmak kanunen yasaklanmıştır. Sit alanı olarak da bilinen bu alanlar devlet koruması altında yer almaktadır.

Mücavir Alanlar Kimler Tarafından Belirlenmektedir?

Mücavir alanlara ait sınır belirlemeleri genellikle valilikler tarafından yapılmaktadır. Bu alanların sınırından ve genişliğinden tamamen valilikler sorumludur. Yanlış çizildiği düşünülen mücavir alanlar bulunuyor ise kişilerin ya da kurumların 1 ay içerisinde itiraz etmesi gerekmektedir. Bu alanların onay işlemini valilikler yürüttükleri için gereken itirazlar incelenmekte ve 15 gün sonrasında tekrar onaylanmaktadır. Bu nedenle de kişilerin itiraz ederken her koşulu göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Mücavir Alan ile Belediye Sınırı Arasındaki Farklar

Mücavir alan belediyenin sınırı dışında kalan alanlardır. Ancak; bir köyün mücavir alan dışında olması ve belediye sınırlarına dahil olabilmesi için belediyenin o alanı kendi sınırları içine dahil etmesi gerekmektedir. Bir köyün mahalle olabilmesi için belediyeye bağlı olması gerekmektedir. Elbette belediyelerin de kendilerine bağlayacakları mahallelere belli hizmetler sunmaları gerekmektedir. Bunların başında yol ve su hizmeti gelmektedir.

Mücavir alan olmaktan çıkan köyler, belediyeye bağlandıktan sonra pek çok hizmet alabilmektedir. Öncelikle belediyeye ait tüm hizmetlerden yararlanabilme imkanına sahip olmaktadır. Belediyeler aynı zamanda bu alanlara bir de toplu taşıma hizmeti de sunmakla yükümlüdür. Otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarının köylere de gelmesi ile birlikte köyler belediyelere bağlanmakta ve artık mahalle haline gelmektedir. Tüm bunların yanında belediyelerin çöp, ilaçlama vb gibi farklı hizmetler de vermeleri gerekmektedir.
Türkiye’de belediye sınırına girip mahalle olmayı bekleyen pek çok köy bulunmaktadır. Bu köyler mücavir alan olarak bilinmektedir. Sadece köyler değil hali hazırda bulunan arsalar da yine mücavir alan olarak bilinmektedir.

Mücavir Alan Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Belediyeler bu konuda kendi üstlerine düşen görevi tamamlıyor olmalıdır. Örneğin mücavir alana ait tüm ihtiyaçlar belediyeler tarafından karşılanabiliyor durumda olmalıdır. Herhangi bir mücavir alan belediye sınırına dahil edilmek isteniyorsa o alanda kesinlikle yol sorununun bulunmaması gerekmektedir. Belediyeye bağlanacak olan mücavir alanın büyüklüğü de oldukça önemlidir. Mücavir alanlar belediyeye bağlanacak ise diğer mücavir alanlar ile birbirlerine taşmayacak durumda olmalıdır. Bu nedenle sınırlar iyi çizilmeli ve gerekli hesaplamalar da yapılmalıdır. Mücavir alan belirlemesinde uzman kişiler çalışma sağlamaktadır. Ancak; valilik çizilen sınırlar için yine de itiraz süresi belirlemektedir. Kişi ya da kurumlar da bu süre içinde gerekli itirazlarını sağlayarak beklemeye geçebilmektedir. Belediyeler ve valilikler gerekli itirazların değerlendirmesini yaptıktan sonra tekrar onaylama işlemi sağlayabilmektedir. Bu süre ise 15 gündür.

Yapılan Yorumlar