Pafta Nedir?

Arazilerin çizimleri belli oranlar içerisinde küçültülmekte ve kağıda aktarılmaktadır. Ortaya çıkan çizime de pafta adı verilmektedir. Pafta nedir? sorusunu soran kişiler daha çok imarla ya da tapu gibi işlemler ile daha öncesinde ilişkisi bulunmayan kişilerdir. İmar terimleri arasında sıkça duyulan bu terim, pek çok kişi tarafından da merak edilmektedir. Plan ya da harita şeklinde olan bu taslakların her biri ayrı ayrı pafta anlamını taşımaktadır. Paftalar dairelerde kanuni usullere uygun olarak çizilmektedir. Tekrar çizilmesi de mümkün olan bu planlar, izin olmadan daire dışına da çıkarılamamaktadır. Harita mühendisleri bu konu ile yakından ilişkilidir ve artık bu dalda uzmanlaşmış hale gelmişlerdir. Bu nedenle çizimlerini bu kişiler üstlenmektedir. Pafta çizimi yapıldıktan sonra belli kurumlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu kurumlar da nerenin paftasının çizildiğine göre farklılıklar göstermektedir. Kurumlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Belediyeler, Karayolları İl Müdürlükleri ya da Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Birimi yer almaktadır. Harita mühendislerinin usuller dahilinde çizmiş olduğu bu haritaları bu kurumlar onaylamaktadır.
Paftada Yer Alan Bilgiler

Pafta nedir? sorusunu soran kişiler, paftada hangi bilgilerin de yer aldığını merak etmektedir. Harita mühendisleri tarafından çizilen paftalarda pek çok bilgiden yararlanabilmek mümkün olmaktadır. Paftalarda parsel adı, parsel numarası, imar sahibinin adı ve soyadı, mimara ait detaylı bilgiler, yıl, metrekare, inşaat alanının toplam metrekaresi, denetçi mimar ya da mühendisler gibi pek çok kişinin adı da bulunmaktadır. Harita mühendisleri çizimi gerçekleştirdikten sonra, bu unsurları tablo halinde paftanın belli bir bölgesine yerleştirmektedir. Bu sayede pafta hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de kolay bir şekilde bilgilere erişim sağlayabilmektedir.
Pafta İndeksi

Pafta indeksi, aslında haritalarda bulunan indekslere benzemektedir. Paftanın sağ alt köşesinde yer alan bu bölümde pek çok bilgiye erişmek mümkündür. Pafta nedir? sorusunu soran kişiler bu alanın da ne işe yaradığını merak etmektedir. Paftanın nereyi gösterdiğini, komşularının kimler olduğunu ya da ne kadar alan kapsadığını gösteren bölüm pafta indeksi olarak bilinmektedir.
Pafta Bölünmesi

Pafta nedir? sorusunu soran kişiler aynı zamanda pafta bölünmesi ile ilgili de bilgi sahibi olmak istemektedir. Bir paftanın bölümler haline getirilebilmesi ancak alan alan mümkündür. Bunun için de belli bir alan belli ölçeklerde küçültülmekte ve bu şekilde çizilmektedir. Bu duruma pafta bölünmesi adı verilmektedir. Tıpkı haritaların ölçeklendirilmesi gibi paftalar da ölçekler halinde kağıda geçirilmektedir.
Uluslararası Pafta Bölünmesi

İlçelerin büyüklüğüne göre hesaplanan ve ölçeklenen paftalarda en büyük iller 1/250.000 ölçekli pafta olara bilinmektedir. 27 derecelik boylamın doğusunda ve batısında bulunan 1 ile 30derece arasında bulunan, aynı zamanda tam dereceli olarak adlandırılan enlemler arasında bulunan pafta bu pafta türüdür.

Paftaların değerlendirmesi için ayrı ayrı hesaplamalar yapılmaktadır. Harita mühendisleri bu alanların hesaplamasını yaparken enlem ve boylamları kullanmaktadır. Usule uygun olarak hesaplanan ve çizilen paftalarda 1/250.000, 1/25.000, 1/50.000 ve 1/100.000 ölçekli paftalar kullanılmaktadır. Pafta nedir? sorusu ile yakından ilişkili olan kişiler bu ölçekleri de bilmelidir. Ölçek büyüdükçe pafta alanı küçülmektedir. Bu nedenle de her alan için ayrı ayrı ölçeklendirme sağlanmaktadır.

Paftaların ölçüleri de kapladığı alana göre farklılık göstermektedir. Örneğin çok geniş bir alanın büyük ölçekli bir pafta ile çizilmesi mümkün olamamaktadır. Ölçek büyüdükçe görüntü bozulacağından ve daha çok alan kaplayacağından harita mühendisleri tarafından en doğru ölçek seçilmekte ve çizimler de bu şekilde sağlanmaktadır.

Yapılan Yorumlar