Parsel Nedir?

Parsel, üzerine imar inşa edilebilecek olan ve belli sınırlar ile ayılmış kara parçası anlamına gelmektedir. Tapuya giden ya da tapu dairesinde işi olan kişiler genellikle parsel nedir? sorusuna yanıt aramaktadır. Elbette parselin de diğer imar terimlerinde olduğu gibi karşılığı bulunmaktadır. Toprak parçası anlamını da taşıyan bu parçaya kişiler bina inşa edebilme hakkına da sahiptir. Parselin sahibi sadece bir kişiden oluşabilirken, birden fazla kişi de parsel sahibi olabilmektedir. Türkiye’de iki çeşit parsel bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kadastro parseli, diğeri ise imar parseli adı ile bilinmektedir. İkisi de birbirinden farklı terimlerdir ancak; ne anlama geldikleri ve detayları da aşağıda yer almaktadır.

İmar Parseli Nedir?

Parsel nedir? sorusunun cevabını alan kişiler daha çok parsel çeşitlerini de merak etmektedir. İmar parseli, belli bir kara parçası olmasının yanı sıra üzerine inşa edilebileceği anlamını da taşımaktadır. Kadastro parseli olarak bilinen parseller, uzmanlar tarafından incelendikten ve bölümlere ayrıldıktan sonra üzerine inşaat yapılabilecek kısımları belirlemektedir. İşte bu alanlar da imar parseli adını almaktadır.

Kadastro Parseli Nedir?

Parsel nedir? sorusundan sonra kadastro parselinin ne olduğu ile ilgili de kafalarda soru işaretleri oluşabilmektedir. Sınırları çizilmiş olan ve belli bir mülkiyet hakkı bulunan parseller kadastro parseli olarak adlandırılmaktadır. Aslında kadastro parseli başlangıçta sahipsiz olan alanlar için belirtilmektedir ancak; gerekli incelemeler yapılıp alanlar belirlendikten sonra bu alanlara kadastro parseli adı verilmektedir.

Kişiler hangi parselin kime ait olduğunu öğrenebilmek için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün resmi sayfasına girerek gerekli sorgulamaları sağlayabilmektedir. Böylece hangi alanın ya da hangi parselin mülkiyet hakkının kimde olduğu da kolay bir yol ile öğrenilmiş olmaktadır.

Parsel Sorgulama İşlemi

Parsel nedir? sorusundan sonra kişiler parsel sorgulamasının da nasıl yapıldığını merak etmektedir. tkgm.gov.tr adresi aracılığı ile kişiler bu sorgulamayı sağlayabilmektedir. Bunun için Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne ait siteye giriş yaptıktan sonra, “Parsel Sorgulama” alanına tıklanması gerekmektedir. Tıklama yapıldıktan sonra kullanıcıların karşısına bir sorgulama ekranı çıkmaktadır. Kişiler bu alandan il, ilçe, mahalle, ada ve parsel numaralarını girdiklerinde harita üzerinden aranan konum ortaya çıkmaktadır. Yine bulunan konum üzerine tıklandığında imar numarası ve metrekare gibi bilgilere de ulaşabilmek mümkün olabilmektedir.

Tüm bu hizmetin yanı sıra, enlem ve boylama göre ya da farklı sorgulama seçenekleri ile de kullanıcılar sorgulama sağlayabilmektedir.

Parsellerin aynı zamanda temel unsurları bulunmaktadır. Bu unsurlar parsel derinliği, parsel genişliği, parsel numarası ya da parsel cephesi gibi unsurlardır.

Parsel nedir? sorusunun cevabını merak eden kişiler aslında bu unsurlar ile de doğrudan ilişkilidir. Çünkü bu unsurlar parsellerin belirlenmesinde etkili bir role de sahiptir. Parsel numarası ile sınırlandırılan ve çizilen parsellere 1’den başlayarak numaralandırmalar yapılmaktadır. Her parselin belli bir metrekaresi bulunduğundan kanunlara uyacak şekilde gerekli ölçümler yapılmakta ve her parsel için ayrı ayrı not edilmektedir. Parsellerin numaralandırılması oldukça önemlidir. Çünkü; adada bulunan diğer parsellerin birbirinden ayrılabilmesi de sadece bu parsel numaraları ile mümkün olabilmektedir. Tüm bunların yanında parsel genişliği sayesinde gerekli ölçümler yapılarak bunların da notu alınmaktadır. Her bir unsur mülkiyet hakkı olan kişinin tapusunda da yer almaktadır. Aynı zamanda yapılan numaralandırmalar toprak parçalarının kolaylıkla bulunabilmesini de sağlamaktadır. Parsel nedir? sorusunu soran kişiler bu unsurları da bilmeli, değerlendirmelerini bu yönde gerçekleştirmelidir. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise parsel derinliğinin de yine bu unsurlar arasında büyük önem taşıdığıdır.

Yapılan Yorumlar