Röper Nedir?

İnşaat konusunda bilinmeyen ya da merak edilen pek çok terim bulunmaktadır. Bunların arasında da sıklıkla duyulan terim röperdir. Peki röper nedir? Röper, inşaat yapılacak olan alanda aplikasyon üzerinde kullanılacak olan yönlerin kaybedilmemesi için beton ile inşa edilmiş ve tam ortasında demir çubuklara yer verilmiş bir toprak parçasıdır. Kot ölçümlerinin üzerinde yazılı olduğu röperler genellikle kazı yapılan alanın dışında yer almaktadır. Röperler mimarlar ya da inşaat mühendisleri tarafından sağlanmaktadır. Kazı çalışmaları esnasında röper pek çok noktada kullanılmaktadır. Mühendislerin ya da mimarların herhangi bir sapma yaşamamak için kılavuz olarak kullandığı bu toprak parçası, her inşada mutlaka bulunmaktadır. Röper nedir? sorusunun yanında kişiler unsurları olduğunu da bilmelidir. Röperin unsurları ise aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Röperin Unsurları

Röper Kazığı : Betonun bulunduğu toprak parçasının tam ortasına monte edilen demir kazığa verilen addır. Yerin belirlenmesi için röper belirlemesi yapılırken kullanılmaktadır.

Röper Noktası : İnşaat alanında belli bir alanın yeniden bulunabilmesi için işaretlenen noktaya verilen addır. Bunun için gerekli ölçümler yapılır ve bir nokta röper noktası olarak belirlenir. Genellikle telefon direkleri ya da binaların köşeleri röper noktası olarak belirlenmektedir.

Röperli Kroki : Bir inşaat alanına ait olarak çizilen krokilerde röperin yer alması anlamına gelmektedir. Arsanın ölçülerinin ve konumlarının yer aldığı krokiler bu şekilde adlandırılmaktadır.

Rötre Çatlağı: Röper nedir? sorusu ile karşı karşıya kalanların yine cevabını aradığı bir başka unsur da rötre çatlağıdır. Rötre çatlağı, büzülmeler nedeniyle oluşan beton çatlaklarına verilen addır.

Röperleme Yapımı

Röperleme yapımı esnasında kişilerin belli noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu noktalar ise detayları ile birlikte aşağıda yer almaktadır.

Röperlemenin asıl amacı, kaybedilen bir noktanın yeniden bulunabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle de röperleme işlemi oldukça incelik isteyen bir iştir. Bu nedenle röperleme yaparken mutlaka konumun tekrar bulunabilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle bu işlemin garanti bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

Röper nedir? sorusunun yanı sıra röperlemenin detayları ile de ilgilenen kişiler bulunmaktadır. Bu nedenle röperleme yaparken atlanılmaması gereken en önemli detay, arazi üzerinde kolay bir şekilde bulunması gerektiğidir. Röperin kolayca bulunamayacak şekilde konumlandırılması inşaatın yavaşlamasının yanı sıra pek çok farklı aksaklığa da neden olabilmektedir.

Bir diğer önemli unsur ise röper işaretlemesi yaparken mutlaka sağlam bir noktanın seçilmesi gerektiğidir. Beton ya da diğer sağlam malzemelerin seçilmesi ve röper işleminin bu nokta üzerinde sağlanması gerekmektedir.

Ölçme şeridinin uzunluğu, röper uzunluğundan mutlaka kısa olmalıdır. Röperlemede en önemli unsurlardan biri de budur.

Yerleşim noktalarının olduğu arazilerde röper işlemi yapmak oldukça kolaydır ancak; yerleşim yok ise röper işaretlemesi yapabilmek için 120 derecelik açı ile işaretleme sağlanması gerekmektedir.

Röper nedir? sorusu ile karşı karşıya kalanlar genellikle unusrları ve bu işin nasıl yapıldığını daha çok merak etmektedir. Röperleme işlemi mutlaka işin uzmanı olan kişiler tarafından sağlanmalıdır. Bu sayede kişiler inşaat esnasında kaybettikleri bir nokta olduğunda röper noktasından çıkış yaparak hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam edebilmektedir. Geçmişte pek çok röperleme hatası yapılmış ve bu hatalar yüzünden de inşaatın ilerlemesinde aksaklıklar yaşanmıştır. Bu nedenlerden dolayı da inşaata başlayacak olan kişiler mutlaka çalışacakları kişiyi bu yönde seçmeli ve ona göre işlemlere başlamalıdır.

Son olarak röper işaretlemesi yapılırken hafif malzemeler kullanılmamalı, ağır beton ya da rüzgar gibi faktörlerden etkilenmeyecek malzemeler aracılığı ile gerekli işaretlemeler de sağlanmalıdır.

Yapılan Yorumlar