Takbis Nedir?

TAKBİS Nedir?

TAKBİS, tapu işlerinin girilmesinin ve takip edilmesinin kolaylaştırılması amacı ile geliştirilmiş olan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde çalışan memurların iş yükü daha da kolaylaşmıştır. İnternet ortamından erişim sağlanan ve kullanıcı adı şifre ile erişimi sağlanan bu sisteme yalnızca memurlar giriş yapabilmektedir. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi anlamına da gelen bu sistem devlete ait olan bir sistemdir. Vatandaşa güvenilir bir hizmet sunan TAKBİS, aynı zamanda hata payının da en aza indirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede de tapu işlemlerinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığı gibi, işlemler de çok daha hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

TAKBİS İle Neler Yapılabilmektedir?

TAKBİS’in gerçekleştirdiği tüm detaylar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

• TAKBİS sayesinde tüm tapu işlemleri bilgisayar üzerinden Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri takibinde gerçekleştirilmektedir. Tüm işlemler mevzuata uygun bir şekilde sağlanmaktadır.

• Tüm memurlar kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreler sayesinde sistemlerine giriş yaparak gerekli işlemleri sağlayabilmektedir. Aynı zamanda bu sistem sayesinde memurlara eğitim desteği de sağlanmaktadır.

• Mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılması durumunda ya da satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinde TAKBİS sistemi büyük fayda sağlayan bir sistemdir.

• Bu sistem sayesinde müdürlüklerde çalışan personelin performansı da izlenebilmektedir.

• TAKBİS nedir? sorusunun cevabını merak edenler aynı zamanda milli güvenlik açısından da gerekli yanıtları alabilmektedir. Bu sistem sayesinde yabancılara ait taşınmazlar genel merkezden kolaylıkla izlenebilmektedir.

• TAKBİS sayesinde gerekli raporlamalar çıkarılabilirken karar fonksiyonları da üretilebilmektedir.

• Sistem kamu kuruluşlarına ait taşınmazların anlık istatik verilerini de raporlayabilmektedir.

• Bu sistem sayesinde rüşvet, mali suçlar, yolsuzluklar gibi pek çok suç unsurunun da önüne geçilebilmektedir.

TAKBİS’in Faydaları

TAKBİS nedir? sorusunu soranlar aynı zamanda sistemin faydalarını da merak etmektedir. Sistem pek çok memurun işini kolaylaştırırken aynı zamanda vatandaşların taşınmaz mallarının güvenliğini de sağlamaktadır. TAKBİS’in diğer faydaları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

• Bu sistem sayesinde vatandaşların talepleri değerlendirilebilmekte, yapılan uygulamalar için belli bir standart sağlanmaktadır.

• Tapu sürecinde olabilecek noksanlıkların, eksik bilgi ya da belgelerin kolaylıkla önüne geçilebilmektedir.

• Entegre bir sistem olan TAKBİS yapay zeka olduğundan dolayı insan hatalarının önüne kolaylıkla geçebilmektedir.

• TAKBİS sayesinde olabilecek sahteciliklerin önüne geçilebilmektedir.

• Geçmiş dönemlere ait olası sicil hataları bu sistem sayesinde belirlenmekte ve tüm hatalar giderilebilmektedir.

• Vatandaşların yaşamış olduğu hak kayıpları geçmişe dönük olsa dahi sistem tarafından iyileştirilebilmektedir.

• TAKBİS entegre hizmeti bu döneme kadar tapu kurumlarına olan güvensizliğin iyileştirilmesinde de etkili bir sistemdir.

• Tapu alanında vatandaşa ait bir alacak var ise ( Salık Bakanlığı, İcra, SGK vb. ) kolaylıkla tahsilatı gerçekleştirilebilmektedir.

• Sistem sayesinde hazırlık soruşturmaları ya da mahkemeler aracılığı ile sağlanan iş yükleri hafifletilebilmektedir.

• TAKBİS vatandaşların tapu ile alakalı olarak yaşamış olduğu tüm bürokratik sorunları ortadan kaldırmaktadır.

• TAKBİS sayesinde yazışmalar e-devlet sistemi üzerinden e-imza uygulaması sayesinde maliyet açısından en aza indirilebilmektedir.

• TAKBİS aynı zamanda vergi kayıplarını da ortadan kaldırmaktadır.

• Standart, doğru ve güvenilir olduğu yanıtına da çok kısa vadde ulaşabilmektedir.

Yapılan Yorumlar