Tapuya Şerh Koymak Nedir?

Ülkemizde taşınmaz mallar ile ilgili pek çok kanun bulunmaktadır. Alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmelerin yanında, borçlunun borcunu ödemeye mahkum bırakılabilmesi için birtakım faaliyetler de yapılabilmektedir. Bunların en başında ise tapuya şerh koymak yer almaktadır. Peki tapuya şerh koymak nedir? Tapuya şerh konması, satış yapan kişi tarafından Tapu müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen bir eylemdir.Bir evin satışı esnasında alıcı ve satıcının yapmış olduğu anlaşma sonucu satış gerçekleştirilmektedir. Ancak; satın alan kişi paranın belli bir kısmını ödemediği ve satıcıya bir miktar borçlu kaldığı durumda mal hakkının tamamının alıcı olan kişiye geçmemesi için tapuya şerh koydurabilmektedir. Bu işlem oldukça basittir ve Tapu Müdürlükleri tarafından satıcı kişi aracılığı ile sağlanmaktadır.

Tapuya şerh koymak, kiralanan ya da satılan taşınmaz mallar için sağlanabilirken, 5 yıl gibi bir süreye kadar çıkarılabilmektedir. Bahsi geçen süre dolduktan sonra, tapu üzerindeki şerh otomatik olarak kalkmakta ve hak sahibi olan satıcı kişi bir hak iddia edememektedir.

Tapu Şerhi Nasıl Konulur?

Tapuya şerh koymak nedir? sorusunun yanıtı oldukça açıktır ve tüm satıcı kişilerin de en doğal hakkıdır. Kişiler diledikleri şekilde Tapu Müdürlüğü’ne giderek bu işlemi bir dilekçe ile sağlayabilmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle satılan bir taşınmaz, taşınmaza ait de ödenmemiş belli bir miktar paranın bulunması gerekmektedir. Tüm bu faktörler var olduktan sonra kişinin bağlı olduğu tapu müdürlüğüne başvuruda bulunması kalmaktadır.

Tapu Müdürlüklerinin satıcı olan kişiden şerh koydurmak için istediği belli evraklar bulunmaktadır. Bunların başında ise şerh dilekçesi bulunmaktadır. Kişinin öncelikle bu dilekçeyi hazırlaması gerekmektedir. Hazırlanan dilekçede kişinin ne sebep ile şerh koydurmak istediği ve şerhin süresi açıkça belirtilmelidir. Açıklamalı olarak yazılan bu dilekçe Tapu Müdürlüğü’ne teslim edilir. Müdürlük çalışanları gerekli incelemeleri yaptıktan sonra şerh konmasına sakınca görmedikleri taşınmaz için gerekli işlemleri başlatmaktadır. Tapu müdürünün de imzası ile birlikte işlemler tamamlanmaktadır.

Tapu Şerhi İçin Gerekli Evraklar

Tapuya şerh koymak nedir? sorusundan çok kişiler hangi evrakların gerekli olduğunu da araştırmaktadır. Tapu müdürlükleri işlemin eksiksiz ve tam olarak sağlanabilmesi için bazı evraklar talep etmektedir. Bu evrakların detayları ve ne işe yaradıklarına dair detaylı bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Tapu Şerh Dilekçesi: Satıcı ve alıcının kendi aralarında taşınmaz mal için hazırlamış oldukları satış vaadi sözleşmesi sonucunda, satıcıya ödenmeyen belli bir miktar için şerh koyma dilekçesine gerek bulunmaktadır. Bu dilekçi satışı yapan kişi tarafından hazırlanmaktadır. İçeriğinde detaylı bir şekilde neden şerh konduğu ve ne süre ile konulacağına ilişkin detaylı bilgiler yer almalıdır.
Haciz için gerekli yetkili mercilerin imzası, mahkeme tarafından onaylanmış olan senet ve mirasçı tayini için vekaletname, aranan evraklar arasında yer almaktadır. Tapu Müdürlükleri aynı zamanda kişinin nüfus cüzdanı fotokopisini de talep etmektedir.

Tapuya şerh koymak nedir? diye soran kişiler genellikle evrak konusunda da problem yaşayabilmektedir. Çünkü tapuya şerh koymak 3 halde oluşmaktadır. Birincisi temlik hakkının tamamen yasaklanması, ikincisi temlik hakkının kısıtlanması, üçüncüsü ise kişisel hakların korunması bakımından şerh konması şeklindedir. Kişiler ne yönde şerh koyacaklarını bilmeli ve buna göre gerekli işlemleri sağlamalıdır.

Unutulmamalıdır ki, tapuya şerh koymak taşınmazı olan her kişinin hakkıdır. Kişiler haklarının korunması ve saklanması için bu işlemi istedikleri tapu müdürlüğünden de sağlayabilme hakkına sahiptir.

Yapılan Yorumlar