Vaziyet Planı Nedir?

Mimari uygulaması yapılırken belli unsurlara ihtiyaç duyulmaktadır. Korki, plan gibi pek çok faktörün yanı sıra, vaziyet planı da duyulan diğer faktörler arasında yer almaktadır. Vaziyet planı, bir mimariye ait olan her faktörün yer aldığı kroki anlamına gelmektedir.

Bu krokilerde pek çok unsur da bir arada yer almaktadır. Bunun çizimi için de yine pek çok unsura ihtiyaç duyulmaktadır. Ağaçlar, telefon direkleri, su hatları vb tüm unsurlar bu planın içinde yer almaktadır. Vaziyet planı çizilirken farklı unsurlardan da faydalanılmaktadır. Aplikasyon krokisi, 1/1000 ölçekli imar planı ve tasdikli kotlu kroki bu çizimin yapılabilmesi için yararlanılan diğer faktörler arasında yer almaktadır.

Vaziyet Planı Çizimi Nasıl Yapılır?

Vaziyet planı nedir? sorusundan ziyade kişiler bu planın nasıl çizildiği ile de ilgilenmektedir. Bu planın çizilmesi için belli ölçeklere ihtiyaç duyulmaktadır. 1/200, 1/500 ve 1/2000 ölçekleri bu plan için uygun ölçekler arasında yer almaktadır. Planın çizimini sağlayacak olan kişiler Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden sağlamış oldukları yardımcı faktörler aracılığı ile planlardan faydalanarak çizimleri sağlamaktadır. Elbette vaziyet planına ait belli unsurlar da bulunmaktadır. Bu unsurlara aşağıda yer verilmiştir.

Vaziyet Planının Unsurları

Planın çiziminde belli unsurlara yer verilmektedir. Bunlar ise tanımlı röper noktası, taşıt ile yay ilişkisi, eğim, çatı yotları, çatı görüntüsü, çevre düzenlemeleri, rüzgar yönleri, hakim olan rüzgar, metrekare toplamı, arazi kesiti, siluet, çizgi kademelendirmeleri ve sokak ile cadde tanımlarıdır. Bu unsurların varlığı ve doğru kullanımı ile vaziyet planı tamamlanmış olmaktadır. Bu plan genellikle mimarlar tarafından çizilmektedir. Gerekli hesaplamaların yapılması ve uygun olarak çizilmesi de projenin gidişatı için oldukça önemlidir.

Vaziyet Planına Ait Özellikler

• Vaziyet planı çizilirken yapının kitlesine yer verilmektedir ancak; iç ayrıntılar gösterilmemektedir.
• Planda yapının giriş yerleri, yürüyüş yolları ve garaja ait yollara yer verilebilmektedir.
• Binanın çevresinde bulunan kömürlükler yata müştemilat yapıları var ise bunlar plana eklenebilmektedir.
• Özellikle bu unsur planda en çok yer verilen unsurlardan biridir. Ağaçlar, kuyular ya da sarnıçlar mutlaka vaziyet planında gösterilmektedir. Binanın inşa aşamasında bu noktalar büyük önem arz etmektedir.
• Fazla bloklardan oluşan mimariler vaziyet planında blok adları ile birlikte gösterilmektedir.
• Arsanın çevresinden geçen yollar, sokaklar ya da komşu arsalar ile alakalı olan işaretlemeler yapılmaktadır.
• Komşu arsalar planda yer alıyorsa kaç katlı oldukları ve hangi adları taşıdıkları da yer almaktadır.
• Yapı için kuzey yön olacak şekilde işaretleme sağlanmaktadır.
• Vaziyet planının çiziminde belli ölçekler kullanılmaktadır. Genellikle alınan ölçü 1/200 ya da 1/500 olarak belirlenmiştir ancak; daha geniş projeler için daha büyük ölçüler olan 1/2000 ya da 1/1000 de tercih edilebilmektedir.
• Arsaya ait parsel numaraları ya da komşu arazilerin parsel numaraları da yine vaziyet planında yer verilen diğer önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
• Arsada yer alan tüm kotlar, 0 kotuna göre ölçeklendirilmekte ve ona göre çizilmektedir.
• Arsanın dışında kalan farklı araziler ya da yollar bulunuyor ise bu yolların ve arsaların genişlik ölçüleri de mutlaka vaziyet planında yer almaktadır.

Yapılan Yorumlar