Yapı Ruhsatı Nedir?

Günümüzde her geçen gün farklı bölgelerde yeni binalar inşa edilmektedir. Bu binaların yüksekliği de bulunan bölgenin arazi yapısına göre farklılık göstermektedir. Binalar belli izinler çerçevesinde yapıldığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da belediyeler tarafından birtakım izinler olması gerekmektedir. Bu konu ile alakalı olarak pek çok kişi sık sık duyulan yapı ruhsatı nedir? sorusunun cevabını aramaktadır. Bir alanda bir binanın inşa edilebilmesi için belediye ya da bakanlıktan izin alınması ve bu izin sonucunda verilen belgeye yapı ruhsatı adı verilmektedir. Yapı ruhsatı alınmadan yapılan binalar kaçak inşaat olarak değerlendirilmektedir ve belli cezaları bulunmaktadır. Bu nedenle de her kişinin inşaya başlamadan önce bu izinleri sağlaması gerekmektedir.

Yapı Ruhsatı Kimler Tarafından Verilir?

Yapı ruhsatı nedir? sorusundan sonra kişiler bu belgenin nereden alınacağı konusunda sorular sormaktadır. Yapı ruhsatı, mücavir olan bölgelerde inşa edilecek binalar için belediyelerden, dışında kalan bölgeler için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmaktadır. İnşa işlemine başlamadan önce başvurulması ve alınması gereken bu belge, inşaata başladıktan sonra alınamamaktadır. Bu belgenin elbette bazı geçerlilik süreleri bulunmaktadır. Gerekli kurumlardan alınan yapı ruhsatının geçerli olduğu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir. Kişilerin bu süre içerisinde başladıkları inşaatı bitirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda inşaata başlanması gereken süre de 2 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde inşaata başlamayan ya da inşaatı bitirmeyen kişilere ait olan yapı ruhsatı geçersiz sayılmaktadır.

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yapı ruhsatı nedir? sorusunun yanı sıra kişiler bir de bu ruhsatın nasıl alınacağını merak etmektedir. Bunun için inşaata başlayacak olan kişinin belediyelere ya da bakanlığa şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu işlem dilekçe yolu ile sağlanmaktadır. İnşaata başlayacak olan kişi öncelikle hangi bölgede, ne tür bir inşaata başlamak istediğini açıkça beyan eden bir dilekçeyi ilgili makamlara sunmalıdır. Elbette bu dilekçenin yanında kişilerden talep edilen farklı evraklar da bulunmaktadır. Bunlar da sırası ile, statik proje, mimari proje, tapu, elektrik tesisatı projeleri, abatlı kroki ve resim ile hesaplarıdır. Bu evraklar valiliklere ibraz edilmektedir.

Valilik ve belediyeler evrakların incelemesini tamamladıktan sonra maksimum 30 iş günü içinde ruhsatın çıkarılması için gerekli onayı vermektedir. Yapılan incelemeler sonucunca evraklarda eksiklik görülmesi halinde yazılı olarak ruhsat talebinde bulunulan kişiye yazılı bildirimde bulunulmaktadır. Eksik evrakların tekrar tamamlanması ve değerlendirmenin bitmesinin ardından da 15 gün içinde ruhsat onayı verilmekte ve ruhsat çıkarılmaktadır.

Yapı ruhsatı nedir? sorusunu soran kişiler bir de ruhsatın nasıl teslim alınacağını merak etmektedir. Bununla ilgili detaylar da yine aşağıda yer almaktadır.

Yapı Ruhsatının Teslimi

Yapı ruhsatına başvurulduktan sonra, kişiler 30 gün süre ile beklemeye alınmaktadır. 30 gün içinde teslim edilecek olan ruhsatlar için kişiler yine belediye ya da bakanlıklara başvurmak durumundadır. Yapı ruhsatının takibi oldukça önemlidir. Tüm evraklar incelendikten ve onay verildikten sonra evrak teslim alınmak üzere birimlerde bekletilmektedir. Kişiler de imza karşılığında hazır olan ruhsatlarını teslim almaktadır.

Yapı ruhsatı nedir? sorusunun cevabını alan kişiler teslim konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacağını merak etmektedir. Her halükarda ruhsat belgesi 30 gün içinde kişilere teslim edilmekte, kişiler de inşaata hemen başlayabilmektedir. Evrakların eksik olması, süreci biraz daha uzatabilmektedir. Bu nedenle olası bir sorun ile karşılaşmamak için kişilerin yazışma adreslerini mutlaka doğru bir şekilde vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde evrak eksikliği ile alakalı olarak yaşanan bir durumda yazışmalar verilen adrese yapılacaktır. Evrakların zamanında ulaşması ve sürenin uzamaması için bu koşul önemlidir.

Yapılan Yorumlar