Emlak Beyannamesi

Emlak beyannamesi, kişilerin ya da kurumların satın almış oldukları emlakların kendilerine ait olduklarını kanıtlamaları anlamına gelmektedir. Emlak beyannamesi, mülk satın alındıktan sonra en geç o senenin sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Emlak beyannamesini gerçekleştirmeyen kişilere kanunen belli para cezaları verilmektedir. Emlak beyannamesinin yapılabilmesi için de satın alınan mülke ait bir de tapu olması gerekmektedir. Tapusu bulunmayan mülkler için kişiler kanıt gösterememektedir. Kişiler kendilerine ait her mülk için ayrı ayrı beyanname vermek durumundadır. Beyanname verildikten sonra da yine her mülk için ayrı ayrı vergi ödemesi yapılmaktadır. Elbette emlak beyannamesinin verilebilmesi için kurumların talep etmiş olduğu belli belgeler de bulunmaktadır. Bunlar ise aşağıda yer almaktadır.

Emlak Beyannamesi İçin Gerekli Belgeler

Emlak beyannamesi için gereken belgeler arasında elbette ilk sırada tapu yer almaktadır. Elden ödeme yapılarak gerçekleştirilen satışların kanunen hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle notere gidilerek tapunun satıcıdan alıcı kişi üzerine geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle de kişinin bu mülkü satın aldığını kanıtlayabilmesi için gereken belgeler arasında en önemlisi tapudur. Tapudan sonra bir diğer belge, kapak dosyadır. Kişilerden alınan tüm belgeler bu dosyanın içerisinde toplanır ve muhafaza edilir. Mülk sahibine ait hüviyet, belediyeden alınacak form, yapı ruhsatı ile adres ve telefon da emlak beyannamesi verirken gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır.Kişiler emlak beyannamesi ile ilgili olarak kurumlardan örnek talebinde bulunabilmektedir. Emlak beyannamesi doldurulurken tüm alanların eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Evraklar teslim edildikten sonra memurlar tarafından gerekli incelemeler yapılmakta ve evraklar işleme konmaktadır. Eksik belge olması durumunda yine kurum memurları kişiler ile yazışma yaparak eksik belgelerin giderilmesi konusunda ihtarname çekmektedir. Böylece de olası para cezaları da önlenmiş olmaktadır. Kişiler mülkü satın aldıkları yılın sonuna kadar bu işlemi mutlaka yaptırmalıdır. Ceza tutarları hesaplanırken 3 ayrı madde üzerinden gidilmekte ve gerekli hesaplamalar yapılarak mülk sahibinden tahsil edilmektedir.

Emlak Beyannamesi Örneği

Emlak beyannamesi örneği, pdf formatında internet üzerinden temin edilebilmektedir ancak; kişilerin bu konuda sorun yaşamamaları için aşağıda örneği de yer almaktadır.

……………..  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
……………..  İL-İLÇE-BELDE
Emlak Vergisi Sicil No: ……………..
Vergi Kimlik Numarası: ……………..
MÜKELLEFİN
Soyadı
Adı (Kurum İse Unvanı)
Baba Adı
Doğum Yeri/Tarihi
Nüfusa K. Olduğu Yer
Uyruğu
Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
İKAMET ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
Dire No
İl – İlçe
İŞYERİ ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
İl-İlçe
Telefon
TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ

BİNAYA  AİT BİLGİLER

 1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı
  2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı
  3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)
  4. Kapı ve Daire No
  5. Tapuda kayıtlı olduğu;

Pafta No          :
Ada/Parsel No:
Cilt/Sahife No  :

 1. Binanın arsasının alanı (m2)
  7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi
  8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)
  9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)
  10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)
  11. İnşaatın bitim tarihi
  12. İktisap tarihi
  13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi
  14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi
  15. Bina hisseli ise hisse nispeti
  16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)
  17. Kaloriferli olup olmadığı
  18. Asansörlü olup olmadığı

Tarih ve  İmza
…../…./20..

 

Yapılan Yorumlar